Tillbehör

Våra bryggor är strukturerade av stålelement. Av de varmförzinkade elementen är det möjligt att montera bryggor i olika storlekar och olika längder. Bryggan kan senare förlängas eller förstoras med ytterligare element. Eftersom alla våra modeller är pontonbryggor hålls bryggan på rätt höjd oavsett om vattennivån varierar.

0Lillevilla