Beställnings- och leveransvillkor för Lillevilla -produkter

Dessa villkor har uppdaterats den 1 december 2022

*Fraktkostnader till följande postnummerområden (p.g.a. höjda bränslepriser)

  • 20000 – 44999, 50000 – 54999, 69000 – 75999, 85000 – 90999, 80000 – 82999  2375 SEK
  • 45000 – 46999, 65000 – 68999, 77000 – 79999, 83000 – 84999, 91000 – 99999, 96000 – 96999  5030 SEK

Kontakt

Kontakt med försäljaren kan ske genom följande kanaler:

  • e-post: kundtjanst(a)luoman.fi
  • webbplats: lillevilla.com/se
  • telefon: 090 77 87 47 

Vi tar endast emot skriftliga beställningar, ej telefonbeställningar. Vi ansvarar inte för mottagande av beställningar eller av annan kommunikation som skickas genom andra möjliga kanaler. Om ditt ärende är brådskande, kontakta försäljaren via telefon. Observera, att beställaren måste vara minst 18 år och myndig.

Beställning

När beställningen har lämnats, bekräftar vi den. Beställningsbekräftelsen innehåller information om de produkter, kvantiteter och priser som beställts samt leveransadressen och den beräknade leveranstiden. Kontrollera beställningsbekräftelsens korrekthet och förvara dem för eventuella senare behov. Vi förbehåller oss rättigheterna till ändringar av pris, leveranstid och annan produktinformation. Ifall informationen ändras har kunden rätt att annullera beställningen. Våra priser inkluderar moms och frakt, läs under “Frakt och leverans” för närmare uppgifter.

Vid beställningen förbinder sig kunden vid gällande beställnings-, leverans- och betalningsvillkor. Vi förbehåller rätten för eventuella ändringar. Försäljaren har rätt att annullera beställningen, om det finns ett tydligt fel i prissättningen. Tydliga fel är till exempel fel, där priset på en produkt, på grund av ett tekniskt eller stavfel, klart skiljer sig från det korrekta priset på produkten, i vilket fall kunden anses ha förstått att priset är felaktigt.

Mottagande av en beställningsbekräftelse förutsätter att man vid beställningen lämnar en e-postadress.

Betalningsförmedlare

Med Klarna Checkout kan du handla enklare, mer flexibelt och säkert
på nätet. Utan krångel och utan lösenord identifierar vi dig i tjänsten
varefter du kan välja det betalsätt som passar dig bäst.

Du kan betala med Klarna faktura, Klarna konto, kort eller med direkt
bank. Då du lämnar information i kassan godkänner du Klarnas villkor
som du hittar i kassan. Ifall du har frågor gällande betalning ber vi
dig direkt vara i kontakt med Klarnas kundtjänst.
https://www.klarna.com/se/kundservice

Klarna AB (556737-0431)
Sveavägen 46
11134 Stockholm

Banköverföring

Efter att du lämnat din beställning får du automatiskt betalningsinformation till din e-post. Efter att betalningen har bokförts på Luoman Puutuote Oy:s konto kommer din beställning att bekräftas. Beställningen lämnar leverantören, när fakturan utskriven av kundtjänsten, betalats till Luoman Puutuote Oy:s konto.

Äganderätt

Äganderätten till produkterna övergår till kunden när hela köpeskillingen har betalats.

Priset

I priserna ingår moms och frakt till den plats i fastlandet som angetts. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. För vissa produkter läggs frakten på priset. Denna anges separat på produktkortet för produkten i fråga.

Frakt och leverans

Priserna för produkterna innehåller frakt i fastlandet* till den plats som kunden angett. Avlastningsplatsen bör finnas i adressregistret och ha en fast vägförbindelse. Leveranstiden för produkter är 2-4 veckor från mottagandet av beställningen. När beställningen är redo och väntar på leverans hos oss, kommer det ett SMS-avisering. Leverantör kontaktar kunden innan leverans, och kunden ska få ett till SMS-avisering när leverantör har lastat beställningen i lastbil och ska börja sin resa till Sverige. 

Om leveransplatsen för produkten är Lappland eller i ett glest befolkat område eller skärgård, vänligen kontakta försäljaren för att avgöra om leverans till den platsen är möjlig och om extrakostnader uppstår.

Det ska finnas öppen tillgång till avlastningsplatsen. Tunga fordon (20t) ska obehindrat ha tillträde till närheten av anlastningsplatsen. Avlastningsplatsen skall vara tydligt markerad. Platsen bör vara jämn och stadig. Platsen bör hålla för paketets vikt och bör vara tillgänglig för gaffeltruck. Leverantören kontaktar kunden innan avlastning. Kunden behöver inte vara på plats och ta emot leveransen. Transportören tar en bild av den avlastade produkten för eventuella reklamationer.

Transportören har rätt att avbryta eller avbeställa leveransen om vägens skick inte uppfyller de villkor som tunga fordon kräver, till exempel på grund av tjälskador eller för tätt trädbestånd.

Kunden har rätt att skjuta upp transporten till exempel på grund av tjälskada eller annat problem som tillfälligt försvårar väglaget. Kunden ska omedelbart meddela Luoman Puutuote Oy om en sådan situation.

Samtliga produkter levereras med långtradare och lastas av med truck. Hämtning från försäljare är inte möjligt.

Transportören är Trans Härmä Oy med sina samarbetspartners.

*Fraktkostnader till följande postnummerområden

  • 20000 – 44999, 50000 – 54999, 69000 – 75999, 85000 – 90999, 80000 – 82999  2375 SEK
  • 45000 – 46999, 65000 – 68999, 77000 – 79999, 83000 – 84999, 91000 – 99999, 96000 – 96999  5030 SEK

Garanti och eventuella kvalitetsfel

Om du upptäcker ett kvalitetsfel i produkten, kontakta omedelbart försäljaren via ovannämnda kanaler. Notera produktens garantinummer, dvs bokstav- och nummerserien, och skilj eventuella trasiga delar från förpackningen. Ta en lista av delar ur instruktionshäftet, mät de trasiga delarna och anteckna dem i listan av delarna. Ta även en bild av den del som ska reklameras. Efter att du har kontaktat oss levererar vi kostnadsfritt felfria ersättningsdelar inom en rimlig tid, vanligtvis inom cirka 1-3 veckor efter reklamationen.

Montering

Vissa av våra produkter kräver bygglov av myndigheter. Detta bör kontrolleras innan montering. Vi levererar nödvändiga ritningar vid behov.

Force Majeure: Försäljaren ansvarar inte för oöverkomliga hinder som leder till förseningar eller skada, ej
heller för indirekta förluster som uppstår. Som oöverkomligt hinder kan räknas sådana händelser eller förändringar i rådande förhållanden som försäljaren inte förmår över eller kan påverka. Sådana kan anses t ex arbetsstopp, export-/importförbud, störningar i leveranstrafiken. Försäljaren är skyldig att informera om eventuella oöverkomliga hinder snarast möjligt.

Returrätt

Produkten kan returneras på egen bekostnad.I så fall bör kunden kontakta oss för att komma överens om
transportarrangemangen. Returrätt gäller endast produkt i originalförpackning, i säljbart skick. Köpesumman återbetalas inom 14 dygn, efter att produkten har returnerats och kontrollerats av försäljaren.

Övrigt

Vårt kundregister är konfidentiellt och baserar sig på personuppgiftslagen (523/1999, 10 §). Vi överlåter inte registeruppgifterna åt en tredje part. Kundregistret ägs av Luoman Puutuote AB. Personuppgifter kan användas för skötsel av kundrelationer och kontakt, ifall kunden inte har förbjudit sådant förfarande separat. Handel i webshopen förutsätter alltid godkännande av beställnings- och leveransvillkor.

 

Registerförklaring

Upprätthållare av register
Luoman Puutuote Oy Verkkokauppa
Lapuantie 626
61450 Kylänpää

Namn på register 
Luoman Puutuote Oy webbshopens kundregister

Syftet med behandling av personuppgifter
Registret används endast för uppräthållande av kundförhållandet. En order kräver inte registrering i kundregistret.

Informationsinnehållet i register
Kundens basuppgifter: efternamn, förnamn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, orderhistorik samt uppföljningsuppgifter av leverans. 

Regelrätta informationskällor
Kontaktuppgifterna uppges i samband med registrering. Övrig information lagras i samband med uppköp.

Regelrätt överlåtande av information inom EU och utanför Europeiska handelsområdet
Upprätthållare av registret överlåter inte uppgifter åt externa parter.

Principer för skydd av register
Upprätthållarens datasystem samt filer är skyddade med metoder som är kutym i motsvarande fall.

Luoman Puutuote Oy

1858454-2

Lapuantie 626

61450 Kylänpää

+358 6 474 5900 (växeln)

asiakaspalvelu@luoman.fi

kundtjanst@luoman.fi

mån-fre 7-15

Lillevilla