Lillevalla-byggarens checklista

Att montera en Lillevilla-gårdsbyggnad är lätt och roligt. Även om det är ett byggprojekt, kan även en mindre erfaren byggare ta sig an utmaningen, så länge designen har gjorts noggrant och några grundläggande saker har beaktats.

Innan du börjar montera:

Bygglov: Kom ihåg att kontrollera byggnadens tillståndsstatus hos byggnadstillsynsmyndigheten på monteringsorten. Ritningar som krävs för tillståndsansökan kan erhållas från oss.

Utrustning för grunden: Du har väl kommit ihåg att göra bra fundament för produkten, alltså ett rakt och frostfritt fundament, så att monteringen lyckas och stugan håller sig i gott skick år efter år. Grunden kan till exempel vara en grundplatta eller en pelargrund. Basmaterial ingår inte i leveransen, men du kan skaffa dem från närmaste järnaffär. Om det behövs, kommer vi att förse dig med bilder för pelargrunden, som gör det möjligt för dig att köpa rätt mängd tillbehör.

Byggfärdigheter: Har du någon erfarenhet av byggverksamhet? Det är bra om så är fallet! Om du inte redan har mycket erfarenhet, bör du få någon som har byggt tidigare för att hjälpa dig att montera stugan.

Leverans av produkten: Produkten levereras med tunga fordon, så se till att de tunga fordonen har obehindrad tillgång till närheten av lossningsplatsen. Se till att lossningsplatsen är tydligt markerad och att en gaffeltruck har fri tillgänglig till den. Lossningsplatsen skall vara plan och stadig och skall kunna bära produktens och fordonens vikt. Du behöver inte vara där för att ta emot produkten, men transportören ringer dig från lossningsplatsen och bekräftar lossningen.

Förvaring: Om inte Lillevilla -produkten monteras genast, är det lämpligt att behålla produktförpackningen oöppnad, rejält upplyft från marken och skyddad mot regn och ljus.

Verktyg som behövs: Monteringen av Lillevilla handlar om byggande, så grundläggande byggverktyg är nödvändiga. Kontrollera att på monteringsplatsen finns åtminstone en borrmaskin, skruvdragare med olika profiler, hammare, lim, ett måttband och vattenpass.

Kontroll av leveransens innehåll innan du börjar monteringen: Vi rekommenderar att du kontrollerar innehållet i paketet innan du skaffar medhjälpare för monteringen. Räkna delar och jämför antalet med listan av delarna. Kontrollera också att alla delar är intakta. Om fel eller defekter upptäcks i produkten, notera garantinumret för produkten (finns på båda sidor av förpackningen och på instruktionshäftets fram- eller baksida) och koden och måtten på den trasiga eller saknade delen, och kontakta sedan omedelbart oss.

När ni börjar montera:

Skyddsutrustning och säkerhet : Vi rekommenderar användning av skyddshandskar och skyddsglasögon under hela monteringen. Följ nationella arbetsskyddsföreskrifter. Håll små barn borta från byggarbetsplatsen.

Monteringsinstruktioner: Monteringsinstruktionerna finns inuti produktförpackningen. Om instruktionshäftet har försvunnit kan du få ett nytt genom att kontakta vår kundtjänst eller ladda ner det från vår hemsida. Du kan också i förväg be oss om monteringsinstruktioner för att kunna studera dem, vilket rekommenderas. Läs noggrant igenom instruktionerna innan du börjar monteringen. Bespara dessa instruktioner för framtida referens.

Monteringen: Lägg ut timmerstockarna runt fundamentet för att göra det lättare att lyfta delarna på plats. Följ instruktionerna. Placera stockarna på plats med kärnsidan utåt. Kontrollera stockarna innan du börjar monteringen. Eftersom det är frågan om en naturprodukt, kan stockarna ibland vrida sig. Det lönar sig att placera sådana på de nedersta varven så rätar de själv upp sig.

Efter monteringen:

Takmaterial:Några av våra produkter levereras utan takmaterial, och andra inkluderar till exempel underlagspapp eller takshingel. Takmaterialet måste läggas på omedelbart efter att byggnaden har monterats. Det slutliga takmaterialet bör så snart som möjligt installeras ovanpå underlagspapp, dock senast inom sex månader. Beroende på typ av tak rekommenderar vi shingel, takfilt eller plåttak Kontrollera att takmaterialet, som du tänker använda, passar taklutningen i din Lillevilla-modell. Vi rekommenderar inte tegeltak. I Lillevilla webbshop kan du också få gaveltakfotplåtar och fotplåtar för att finjustera takfötterna i din Lillevilla så att de blir snygga och väderbeständiga. Installation av ett regnvattensystem rekommenderas också.

Skyddsbehandling: Byggnadens skyddsbehandling måste utföras omedelbart efter att byggnaden uppförts, om väder och förhållanden tillåter det. Ventilerande skyddsbehandlingsmedel för stockytor ska användas för skyddsbehandling. Färg som bildar en plastfilm, som inte ventilerar, får inte användas. Tips för skyddsbehandling hittar du på Lillevilla webbshopens sidor.

Ventilationsgaller: För att säkerställa tillräcklig ventilation är det lämpligt att installera ventilationsgaller högst upp på gaveltrianglarna. Du kan också beställa dem bekvämt från Lillevilla webbshop.

Lillevilla