Räystäspeltipaketti

Vindskiveplåten monteras på stugans vindskivor och täcker skarven mellan tak och vindskiva. På så sätt skyddar vindskiveplåten skarven och vindskivor från regn och snö och ge den ett genomarbetat utseende. Fotplåten monteras på takfoten innan takpapp läggs på och vindskivebeslag monteras på gaveltakfoten efter att takpapp lagts på. Båda beslag är svart puralbelagt stållaminat och har en längd på 2000 mm.
Profilen är 50 x 50 mm och har en liten vikning på ena kanten för att avleda vatten bort från takfoten. Vid installation ska den överlappande delen av vindskivebeslaget skäras av om gaveltakfoten är kortare än beslaget. Mät försiktigt och låt beslaget vara lite för långt snarare än för kort. Vid fotplåtens montering behöver fotplåten inte skäras om takfoten inte är mindre än två meter. På en takfot över två meter överlappas fotplåten vid monteringen så att de täcker hela takfoten.
Förpackningen innehåller tillräckligt många plåtar, monteringsinstruktioner och nödvändiga plåtskruvar. Åt varje stuga har vi redan räknat hur många vindskive- och takfotsplåtpaket behöver du, det hittar du under varje produkt.

Lillevilla