Inför köpet

Behöver jag ansöka om bygglov?

Det är alltid på sin plats att kontrollera behovet av ett bygglov hos den myndighet som ansvarar för byggandet i respektive kommun. Den kommunala bygglagen kan innehålla till exempel storleksbegränsningar eller andra villkor för byggnaden. Där får du svar på frågan om det krävs ett anmälningsförfarande, tillstånd för åtgärder eller bygglov. Om en ansökan om tillstånd krävs, har försäljaren måttritningar som ska bifogas till ansökan.